lisa@motnyahojder.se

                              

Elisabeth Komstedt

Hardeberga Kyrkby 422

247 91 Södra Sandby

0709-47 59 95

          Hållbar utveckling

Vad är hållbar utveckling? ”En utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov” (definition enligt FN:s Brundtlandkommissionen). Mot Nya Höjder har därför fokus på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet.


Ytterligare definition av hållbar utveckling i förskola och skola har stöd i Hargreaves & Fink (2008) principer för hållbar utveckling:


Lärande och omsorg - båda måste finnas


Hållbart ledarskap - varar medan ledarna kommer och går och förutsätter delaktighet av alla. Det är också varsamt och resursrikt – slösar varken med pengar eller människor. Det tar avstamp i gammal kunskap för att ta vara på uppbyggd kunskap samt förnyar där det behövs


Är socialt rättvist - dvs konkurrerar inte utan delar med sig av sin kunskap och utvecklas inte

på andra skolors/förskolors bekostnad


Olikheter berikar - och ger oss kraft i utvecklingenGenom att Mot Nya Höjder kan påverka människors attityder och sprida kunskap skapar vi en mer hållbar framtid för alla. Vi ser det som oerhört betydelsefullt med mångfald samt likabehandling i mötet med alla människor.