Utveckling & handledning

När du anlitar Mot Nya Höjder tar du ett steg mot din eller din verksamhets egen hållbara utveckling. Vårt uppdrag styrs av era behov, mål och tillgängliga resurser.  Vi utgår från er verklighet och börjar där.

Behöver ni hjälp med att tolka och implementera den reviderade läroplanen? Är det stöd i din ledarroll du behöver eller är du ny på jobbet? Längtar ni efter en gemensam grund på er arbetsplats eller i ert arbetslag? Saknar ni ögonen utifrån för att kunna se er verksamhet mer klarsynt? Känns det svårt att komma igång med att reflektera och analysera?Mot Nya Höjder kan hjälpa dig att medvetengöra olika perspektiv så att du ser nya möjligheter. Vi skapar alla vår egen kunskap i dialog med andra och allt runt omkring oss påverkar. Ibland behövs hjälp att sortera tankar och händelser och få stöd på vägen för att dra egna slutsatser.

Vårt specialområde är förskola där jag arbetat som förskollärare, arbetsledare, utvecklare, pedagogisk rådgivare, pedagogcoach, utvecklingsledare, förskolechef och specialpedagog. Alltid med inspiration av Reggio Emilia.


Mot Nya Höjder arbetar med hela läroplanen som grund och har fördjupat sig inom:


  1. Punkt Reggio Emilias förhållningssätt


  1. Punkt Att främja empati - likabehandling


  1. Punkt Pedagogisk dokumentation


  1. Punkt Systematiskt kvalitetsarbete med

   vardagsanknytning som vilar på vetenskaplig

   grund utifrån ett postmodernt synsätt


  1. Punkt Hälsofrämjande arbetssätt


  1. Punkt Helhetsperspektiv med systemteoretisk syn på ledarskap

                                   

  1. Punkt Att driva verksamheter med hög delaktighet av

    pedagogerna och barnen


  1. Punkt Att leda professionella samtal


  1. Punkt Att leda specialpedagogiskt förändringsarbete - skolutveckling                         

                                                                                                                                                                                                                                         

 

Framgång skapas av människor.

I ett positivt klimat skapas bättre resultat både för organisationer och individer.